Menesty Maidolla

Kasvata osaamista, verkostoidu ja innostu!

Maitotilan kokonaisuus on monien osien summa. Jotta kokonaisuus toimii sujuvasti ja taloudellisesti, osien saumaton yhteensopivuus tarpeen. Menesty Maidolla -hankkeen koulutuksissa yhdistyvät tuotannon perustana toimiva biologia, päivittäisten töiden johtaminen sekä tuotantotalous.

Koulutuksissa käsitellään käytännönläheisesti maidontuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta tärkeitä teemoja.  Asiantuntijoiden ja yrittäjien osaamisen, käytännön kokemusten, tutkimustiedon sekä verkostojen myötä saat tukea yrityksesi tavoitteiden kirkastamiseksi ja askelmerkkejä lähteä tavoitteita kohti.

Valmennuspienryhmissä ja teemapäivissä tarkastellaan maidontuotannon eri osa-alueita pellolta tankkiin tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi mm. lean-menetelmien sekä yhteistyön avulla. Saat tietoa syventämään ammatillista osaamistasi ja kasvatat valmiuksiasi vastata maitoalan ja yrityksesi tulevaisuuden haasteisiin.


Hankkeen toimintaa:

• valmennuspienryhmät
• yrityskohtaiset kartoitukset
• teema- ja ajankohtaispäivät
• opintomatkat
• uutta tietoa, verkostoja ja kokemusten vaihtoa

Koulutuksiin voivat osallistua tilan yrittäjät, palkatut työntekijät sekä tulevaisuuden jatkajat. Tilan koulutuskokonaisuuden laajuus sovitaan tilan tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksen kulmakivi on valmennuspienryhmä, joka kokoontuu asiantuntijan ohjaamana säännöllisin väliajoin (4-6 kertaa/v) alussa sovitun mukaisesti. Ryhmätapaamisten välillä ohjelmassa on ohjattuja ja arvioitavia etätehtäviä, jotka tukevat käsiteltyjä aiheita, pohjustavat ryhmätapaamisia sekä auttavat tiedon soveltamista käytäntöön tilalla. Moniin koulutustapahtumiin on mahdollisuus osallistua myös etänä internet-yhteydellä.


Alkavia koulutuksia:

 

• Lähtisinkö investoimaan? teemapäivä 18.9.2018 klo 10.00 Juva, Partala
Lisätiedot Virpi Reinikainen, puh. 043 824 9500
 
• Lean -pienryhmä III aloitus 19.9.2018 klo 10.00 Mikkeli, ProAgria Etelä-Savo
Lisätiedot Liisa Heinonen, puh. 043 824 9506 
 
• Lehmät umpeen ja uudelle lypsykaudelle 2.10. ja 1.11.2018 klo 10 Juva, kunnanvirasto
Lisäksi tutustuminen Pohjois-Savon umpilehmien tilaratkaisuihin, opintomatkan ajankohta vielä avoin
Lisätiedot Liisa Heinonen, puh. 043 824 9506 
 
• Sorkat kuntoon! alustavasti 8.-9.11.2018 klo 10.00-15.00, Juva, kunnanvirasto
1.pv teoria, 2. pv navettaharjoitukset
Lisätiedot Liisa Heinonen, puh. 043 824 9506

 

Ilmoittaudu mukaan!

etela-savo.proagria.fi/tapahtumat

Seuraa hanketta
proagria.fi/menestymaidollahanke
 

Menesty Maidolla -hanke
Toiminta-aika: 1.3.2016-28.2.2019
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo
Julkinen rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus
 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Palvelut