Työllistävä maaseutu

Maaseutuyrityksissä on paljon tekemätöntä työtä ja lisäapua saatetaan kaivata.  Työn jakaminen lisää hyvinvointia sekä fyysisesti että henkisesti. Monissa maaseutuyrityksissä työ on pieninä palasina ja vaikka tilakoot kasvavat, ei välttämättä ole tarvetta kokoaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen. Työllistävä maaseutu -hankkeessa kokeillaan muun muassa osatyöllistämismallia, jossa yritys saa tarvitsemansa työpanoksen ja työnantajavastuuta ja -riskiä jaetaan useamman yrityksen kesken. 
 

Hankkeen tarkoitus ja toimenpiteet

 
Vuoden 2016 alussa alkanut Työllistävä maaseutu -hanke edistää eteläsavolaisten maaseutu- ja maatalousyrittäjien työhyvinvointia työn jakamisen ja oman työn johtamisen kautta. Hanke
 
• kartoittaa työmahdollisuuksia eri yrityksistä ja yhdistää niistä kokoaikaisia tai osa-aikaisia työpaikkoja
• valikoi työllistämismallin ja neuvottelee työnantajatahon luoduille työpaikoille
• etsii sopivia työntekijöitä
• valmentaa yrittäjiä arkijohtamiseen, henkilöstöresurssien suunnitteluun ja työnantajan rooliin niin asenteen kuin esimiestaitojen ja tietojen osalta.
 

Yrittäjä, kehitä valmiuksiasi

• esimiestyössä
• itsesi johtamisessa
• muutoksen kohtaamisessa ja läpiviemisessä
 

Ajankohtaista juuri nyt

Hankkeessa tapahtunutta:

 

Ilmoita työmahdollisuudesta yrityksessäsi, ota yhteyttä:

Niina Koponen, hankevastaava, henkilöstöasiantuntija, p. 043 826 7883, niina.koponen@proagria.fi
 
Seuraa hankkeen toteutusta:
proagria.fi/tyollistavamaaseutu
 
 
Työllistävä maaseutu -hankkeen vastuullinen toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo
Yhteistyössä mukana: Etelä-Savon TE-toimisto, kuntien työllistämisyksiköt ja MTK Etelä-Savo
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja kunnat
Hankkeen kesto: 1.1.2016-31.12.2017.
 

PRO TYÖNANTAJA / PRO AGRIAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PALVELUKOKONAISUUS

Nosta johtajuus ja yritystoimintasi uudelle tasolle! 
 
Hyödynnä ProAgrian henkilöstöjohtamisen asiantuntijoita tuottavuuden ja toiminnan kannattavuuden tehostamisessa. 
 
Mitä jos säästäisit 10 minuuttia päivässä työaikaasi työprosesseja tehostamalla ja tuottavuutta lisäämällä?
Vähennä työtä! Vähennä kuluja! Lisää tuloja!
10 minuutin päivittäinen työajan säästö on vuodessa reilun viikon verran lisää vapaa-aikaa.
 
VALMISTAUTUMINEN
Millainen on omiin tunnuslukuihin peilaten kannattava henkilöstöinvestointi?
Millaiset ovat henkilöstöhallinnon taitoni ja työnantajavalmiuteni?
Millä tasolla on johtamisosaamiseni? 
 
Tilaa ProAgrialta
 • Henkilöstöinvestoinnin kannattavuuslaskelmat
 • Henkilökohtainen johtajuusprofiili
 • Insights Discovery persoonallisuusanalyysi itsensä ja henkilöstön johtamisen tueksi
 • Työnantajan ja esimiehen työkalupakki
 • Johtamistaitovalmennus, johtamisen pienryhmät
 • Henkilöstöjohtamisen asiantuntijapalvelu tai Neuvo2020 -palvelu
 
TYÖLLISTÄMINEN
Miten tehdään onnistunut rekrytointi?
Miten työsuunnittelu ja perehdyttäminen tulisi hoitaa parhaan tuloksen aikaansaamiseksi?
 
Tilaa ProAgrialta
 • Työllistämispalvelukokonaisuus tai osia siitä: Työroolien määrittäminen, työpaikkailmoitus, työhaastattelu, TES-neuvonta, työsopimuksen teko, työsuhteen hallinnointi, palkkahallinnon ulkoistaminen
 • Työsuunnittelupalvelu: perehdytysmalli, työohjeet / SOP
 • Insights Discovery persoonallisuusanalyysi työntekijävalinnan tueksi
 • Työnantajan ja esimiehen työkalupakki
 • Henkilöstöjohtamisen asiantuntijapalvelu tai Neuvo2020 -palvelu
 
 
PÄIVITTÄISEN TYÖN JOHTAMINEN JA ESIMIESTAIDOT
Kuinka töiden suunnittelulla päästään parhaisiin tuloksiin?
Kuinka johdan työsuorituksia yrityksen tavoitteiden mukaisesti?
Millä keinoin motivoin ja sitoutan työntekijät?
Mitä voin tehdä oman ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi?
Kuinka työsuhteiden ja työyhteisön ongelmatilanteet tulisi hoitaa?
 
Tilaa ProAgrialta
 • Työn tehostamisen suunnitelma: ajan käytön muokkaus, työprosessien tuunaus 
 • Työn tuottavuus ja mittaristot: Lean työkalut, kuten prosessin läpimenoaika, arvovirtakuvaus
 • Lean johtaminen: viikkopalaverikäytännöt, parannustaulu, 5S, toimintasuunnitelmat (POA)
 • Insights Discovery persoonallisuusanalyysi itsensä ja henkilöstön johtamisen tueksi
 • Työyhteisösovittelu ja sisäiset kehityskeskustelut
 • Työnantajan ja esimiehen työkalupakki
 • Johtamistaitovalmennus, johtamisen pienryhmät
 • Henkilöstöjohtamisen asiantuntijapalvelu tai Neuvo2020 -palvelu
 
Lisätietoja: ProAgria Etelä-Savo, Henkilöstöjohtamisen palvelut, henkilöstöasiantuntija Niina Koponen, niina.koponen@proagria.fi, p. 043 826 7883
 
 
 
 
 

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Palvelut