Laiduniltapäivä Pyhäniemen perinnemaisemassa

Laiduniltapäivä Pyhäniemen perinnemaisemassa

25.06.2019

Kesäistä asiaa perinnebiotoopeista, maisemanhoidosta, sopimuslaidunnuksesta!

Laiduniltapäivä Pyhäniemen perinnemaisemassa!

tiistaina 25.6.2019 klo 12.00 - 15.00

Pyhäniemessä, Lehtimäentie 15, Mäntyharju

Pyhäniemi Mäntyharjulla on Natura2000-alue ja valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Pihapiiri muodostaa harvinaisen ja yhtenäisen talonpoikaisen rakennusryhmän peltoaukean keskellä. Peltoaluetta kehystävät laajat kaskikoivikot, joissa aloitetaan laidunnus pitkän tauon jälkeen. Leppoisa Highland-karja saapuu Luumäeltä Pyhäniemeen tekemään maiseman- ja luonnonhoitotyötä kesäkuun puolivälissä.

Tiistaina 25.6. Pyhäniemessä ovat tavattavissa laiduneläinten ohella laidunnusyhteistyössä mukana olevat maatalousyrittäjät sekä Metsähallituksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajat ja ProAgria Etelä-Savon MKN maisema-asiantuntija. Kesäistä asiaa perinnebiotoopeista, maisemanhoidosta, sopimuslaidunnuksesta ym.

Tervetuloa!

Lisätietoa:
Saara Ryhänen p. 040 4868 237
maajakotitalousnaiset.fi/kynahanke

Tilaisuuden järjestää Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hanke. KYNÄ-hankkeen tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä ja innostaa ihmisiä vaalimaan omaa lähiympäristöään. Hanketta toteuttavat Etelä-Savon ja Keski-Suomen ProAgriat ja Maa- ja kotitalousnaiset. Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto sekä Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset

Tapahtuman ajankohta: 25.06.2019 12:00 - 15:00
Lähiosoite: Lehtimäentie 15
Postinumero ja -toimipaikka: Mäntyharju

Jaa

Tapahtuman henkilöt

Palvelut