Keski-Suomen kulttuuriympäristöt on koottu kartoille

Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ) -hankkeessa on tuotettu karttasivusto, joka kokoaa yhteen keskisuomalaiset kulttuuriympäristökohteet.

Edustettuna ovat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, rakennetut kulttuuriympäristöt, muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit sekä Unescon maailmanperintöluettelon kohteet. Keski-Suomen kulttuuriympäristö kartoilla -sivusto on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Keski-Suomen kulttuuriympäristö kartoilla -sivuston tavoitteena on helpottaa kulttuuriympäristön kokonaiskuvan hahmottamista ja hyödyntämistä sekä tuoda tietoja kohteista kansalaisten ulottuville. Tällaista kansalaisia hyödyttävää ja kohteet yhteen kokoavaa sivustoa ei ole ollut aiemmin olemassa Keski-Suomessa. Hankkeessa tuotetaan vastaava karttasivusto myös Etelä-Savon kulttuuriympäristökohteista.

Keski-Suomen kulttuuriympäristö kartoilla -sivusto löytyy osoitteesta www.maajakotitalousnaiset.fi/kulttuuriympäristökartta/KS

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnasta tai ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä kokonaisuutta, joka käsittää erilaisia ja eri-ikäisiä rakenteita ja elementtejä. Kulttuuriympäristöä ovat niin tavalliset arkiympäristöt kuin erityistä tunnustusta saaneet ja suojellut alueet ja kohteet. Kulttuuriympäristö sisältää myös aineettomia merkityksiä.

Jaa