Järvi-Suomen Biokaasu

Etelä-Savoon tarvitaan lisää biokaasua. Se mahdollistaa kaasuautokannan kasvua ja korvaa fossiilisia energialähteitä muissakin kohteissa. Järvi-Suomen biokaasu -hankkeessa haarukoidaan mahdollisia asiakkaita, kannattavia liiketoimintamalleja ja luotsataan tuottajaryhmiä kohti investointeja. Paikallisuuteen perustuvaa tuoteprofiilia luodaan verkostona. Samalla lisätään maaseudun elinkelpoisuutta ja palvelutarjontaa sekä edistetään kiertotaloutta ja kestävää ruoantuotantoa.

 

Biokaasu sopii maaseudulle

Liikenteen päästövähennystavoitteet edellyttävät erityisesti maaseutualueilla sähkön lisäksi biokaasua liikenteen käyttövoimana. Se edellyttää tuotantoa, jakelua ja luonnollisesti markkinaa. Maatiloilla on potentiaalia biokaasun tuotantoon, mutta vaadittava tuotantovolyymi ja jalostaminen vaativat yhteistyötä ja soveltuvaa rahoitusta. Tarvitaan siis uusia liiketoimintamalleja, jotta maatilojen potentiaali voitaisiin realisoida hyödyttämään päästötavoitteiden saavuttamista.

 

Viljelijäryhmistä kohti yritystoimintaa ja investointeja

YSKE-hankkeessa luotsattiin viljelijäryhmiä biokaasun tuottamisen ja jalostamisen edistämiseksi. Järvi-Suomen biokaasuhanke jatkaa ryhmien luotsaamista kohti yrityksiä ja investointeja. Hankkeessa hyödynnetään valmistuvan biokaasuohjelman tarjoamat uudet mahdollisuudet ja puhtaan liikenteen direktiivin työntövoima julkisella sektorilla. Lisäksi tarvitaan ja etsitään uudenlaista liiketoimintamallia, jossa erilaisilla toimijoilla on kannustavaa olla mukana. Toimimme erityisesti investointia ja tuotantoa suunnittelevien viljelijöiden ja sidosryhmien, mutta myös potentiaalisten asiakkaiden ja lannoitetuotteiden käyttäjien kanssa.

Kysy lisää Järvi-Suomen biokaasu -hankkeessa toimivilta energia-asiantuntijoilta

•    Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto, maarit.kari@proagria.fi, p. 040 536 6411
•    Virpi Reinikainen, ProAgria Etelä-Savo, virpi.reinikainen@proagria.fi, p. 0438249500
•    Riitta Savikurki, ProAgria Etelä-Savo, riitta.savikurki@proagria.fi, p. 0406806820
 
Järvi-Suomen biokaasu -hanketta toteuttavat ProAgria Etelä-Savo ja ProAgria Keskusten Liitto. Hanke toimii Etelä-Savon alueella ajalla 1.9.2019-31.12.2021. Hankkeen päärahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Kunnista ovat rahoitusosuudella mukana Mikkelin seutu, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava ja Joroinen.
 
 
SEURAA MYÖS

 

TIETOA ENERGIASTA JA ENERGIAPALVELUISTA

https://energiatehokkaasti.fi/ tai energiayrittajyys.fi    Energiayrittäjyyden koordinaatiohanke viestii kotisivuilla, tilaisuuksissa, hanketapaamisissa ja fb-ryhmässä alan ajankohtaisesta kehityksestä ja tapahtumista. Energiayrittajyys.fi – sivustolla on maan kattavin energiatapahtumien tapahtumakalenteri. Sivustolle kootaan monipuolisesti mm. eri hankkeissa ja tahoilla tuotettuja materiaaleja, videoita, julkaisuja, laskureita ja uutisia. 

www.maanosaaja.fi  Maanosaaja.fi on tietopankki ja oppimisympäristö maatiloille ja maanomistajille, jotka haluavat kehittää tilaansa tehostamalla maaperän, ravinteiden ja energian käyttöä. 

https://biokierto.fi/

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162032  Biokaasuohjelman valmisteleva työryhmän raportti

https://tem.fi/documents/1410877/16402203/Biokaasuohjelman+toimeenpanosuunnitelma+28012020+Ote+raportista.pdf/4ee752b4-6e96-18f9-4ef8-2e605ce06917  Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelma - työryhmän esitys

Biokaasun yhteistuotantolaitokset Etelä-Savossa - Osa1

Biokaasun yhteistuotantolaitokset Etelä-Savossa - Osa2

 
 
https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/eco-inndusrial-symbioses-for-food-production-chain-feasibility-fo  Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon (ETES)
 
http://www.plimix2040.fi/  Päästötön liikenne Mikkelin seudulla -hanke
 
 
 
KATSO MYÖS
 
        
         
 

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat