Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ-hanke

Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ-hanke

Hankkeella halutaan lisätä yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä ja sen arvostusta sekä innostaa maaseudun asukkaita, maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuuriympäristöä sekä hyödyntämään sitä yritystoiminnassa.

Hanketta toteutetaan järjestämällä tiedotusta, tapahtumia ja työpajoja mahdollisimman laajalla alueella ympäri Etelä-Savoa ja Keski-Suomea. Toimenpiteillä tartutaan esillä oleviin teemoihin ja vastataan aiheesta nousseeseen kiinnostukseen suoraan. Toteutus viedään mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia heti talkoilla ja työpajoissa.

Hankkeessa keskeistä on tapa tarttua ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin nopeasti ja innovatiivisesti. Havaitaan akuutti tarve, on ajankohtainen aihe, laaditaan suunnitelma, toteutetaan toimenpide. Näin hankkeen toimenpiteet saadaan keskitettyä tehokkaasti sellaisille alueille ja kohderyhmille, joilla on ajankohtaista tarvetta ja kiinnostuneita toimijoita.

Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset yhdessä ProAgria Keski-Suomen, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015 - 30.09.2019. Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ –hankkeen rahoittaa Euroopan unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset.

KYNÄ-hankkeen toimintaa ja tapahtumia voi seurata myös Facebookissa: Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hankkeen infotapahtumien ja työpajojen esittelyt ja materiaalit löytyvät alta kohdasta Materiaalit

Hankkeen julkaisuja:

VIHREÄN LUMO Eteläsavolaisia ja keskisuomalaisia säätyläispuutarhoja 
Katso Vihreän lumo -julkaisun esittelyvideo tästä linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=0m8Gc9ga5v0

KYMMENEN TARINAA KIVESTÄ -Kiven monta perinteistä käyttötarkoitusta
Katso KIVI -julkaisun esittelyvideo tästä linkistä: https://youtu.be/TJsm6dKNPNU

ONNELLISIA TARINOITA Rakennusten uusi elämä
Katso Onnellisia tarinoita -julkaisun esittelyvideo tästä linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=0w4xzrtzOks

Etelä-Savon kulttuuriympäristö kartoilla:
www.maajakotitalousnaiset.fi/kulttuuriympäristökartta/ES

Keski-Suomen kulttuuriympäristö kartoilla:
www.maajakotitalousnaiset.fi/kulttuuriympäristökartta/KS

HANKKEEN YHTEYSHENKILÖT:

ETELÄ-SAVO
Saara Ryhänen
Maisema- ja ympäristöasiantuntija
saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 040 486 8237

KESKI-SUOMI
Paula Salonen
Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija
Paula Salonen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 043 824 9641

 

     

 


Materiaalit

Jaa

Artikkelit

Hanketoimijat