Koskien kuohuissa, kallioiden kupeessa - Arvajanreitin maisemanhoitosuunnitelma (Jämsä ja Kuhmoinen)

Arvajanreitti on yksi Keski-Suomen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, jonka maisemassa yhdistyvät viljelty kulttuurimaisema ja metsäiset mäet vesireitin varrella.

Arvajanreitin alueelle laadittiin vuoden 2013 aikana käytännönläheinen maisemanhoitosuunnitelma Mahdollisuutena maisema, MAMA -hankkeessa. Suunnitelman tavoitteena on auttaa alueen asukkaita tunnistamaan viljellyn kulttuurimaiseman ominaispiirteitä ja kannustaa hoitamaan niitä. Maaseudun kulttuurimaisema vaatii säilyäkseen jatkuvaa hoitoa tai muuten alueet kasvavat umpeen ja pitkään hoitohistoriaan sopeutunut lajisto häviää. Arvajanreitin maisemanhoitosuunnitelmaan on sisällytetty 45 tilan alueelta yhteensä 89 erilaista hoitokohdetta. Lisäksi suunnitelmassa on kuvattu yleisesti alueen maisemarakennetta ja kulttuurihistoriaa ja annettu yleisohjeita erilaisten kohdetyyppien hoitoon.

Mahdollisuutena maisema, MAMA -hanke, on ylimaakunnallinen ja sen hallinnoijana toimii ProAgria Etelä-Savo/ Maa- ja kotitalousnaiset ja osatoteuttajina ProAgria Keski-Suomi/ Maa- ja kotitalousnaiset sekä Etelä-Savon ja Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Hankkeen toteuttamisaika on 1.2.2013–31.12.2014.

Jaa